Produkty
Nájdete nás
UTOROK, 29 septembra 2020 11:03
Najbližšie podujatia
Týždeň kresťanskej kultúry 2020
Dátum: 26. 09. 2020 - 04. 10. 2020
Inštitút Communio a EKUZA pozývajú na 11. ročník multižánrového festival ...

Odkazy
Communio Missio v printe

Knihy

Možnosti výchovy v súčasných podmienkach kultúry

Zdeno Pupík, Gabriel Paľa, Peter Tirpák

Zborník zo sympózia

Často sa stretávame s názorom, že dnešná mladá generácia je nevychovaná a negatívne ovplyvnená súčasnou kultúrou. Dá sa v dnešných podmienkach vychovať mladého človeka v charakternú a uvedomelú osobnosť? Aj tejto téme sa venovali autori príspevkov sympózia Možnosti výchovy v súčasných podmienkach kultúry.

Cena: 2,- Eur
Tiráž:

Názov knihy: Možnosti výchovy v súčasných podmienkach kultúry

Počet strán:  116 strán

Jazyk: SK

ISBN: 978-80-970613-1-9

Rok vydania: 2010

Vydanie: I. vydanie

Vydavateľ: Inštitút Communio, n.o.

Obsah:
  1. Od hádanky k dialógu
  2. Možnosti interaktivity kultúry a výchovy
  3. Ohrozenia kultúry prostredníctvom médií
  4. Katechéza detí a ich výchova vo viere ako predpoklad zdravého rozvoja spoločnosti
  5. Výchova človeka prostredníctvom poznávania byzantského umenia
  6. Výchova a medzináboženský dialóg
  7. Niekoľko téz o vzťahu výchovy a kultúry

Kde kúpiť: v Inštitúte Communio, na vrátnici Diecézneho centra
Knihu si môžete objednať aj emailom icommunio@gmail.com na dobierku.