Produkty
Nájdete nás
NEDEĽA, 24 júna 2018 01:01
Najbližšie podujatia
Odkazy
Communio Missio v printe

Týždeň kresťanskej kultúry 2017

Dátum konania: 30. 09. 2017 - 06. 10. 2017
Ôsmy ročník ekumenického multižánrového evanjelizačného podujatia Týždňa kresťanskej kultúry(TKK) s mottom „V znamení pokoja a pravdy“ si pripomenie viaceré významné jubileá.

Rozšírený popis podujatia

Pri hľadaní motta pre aktuálny ročník Týždňa kresťanskej kultúry (TKK) sme siahli po biblickej knihe Ester. Kniha prináša príbeh veľkého ohrozenia židovského národa v čase babylonskej nadvlády, ale predovšetkým popisuje Boží zásah do deja tým, že riadi beh udalostí a privádza všetko k pozitívnemu výsledku. Ale súčasne so svojim mimoriadnym zákrokom vyžaduje aj odvážnu a účinnú spoluprácu ľudí.

Aj my môžeme mať niekedy pocit ohrozenia – našej kultúry, spôsobu života, životného prostredia, ekonomickej situácie... Sme zavalení hrozbami, negatívnymi a šokujúcimi správami. Namiesto rezignácie však podľa vzoru Biblie môžeme priniesť kreativitu, úsilie, spoluprácu, dialóg, vzájomný rešpekt a v konečnom dôsledku pokoj a pravdu. Vyžaduje si to však odvahu opustiť svoje pohodlie a istoty a ponúknuť seba ako nástroj všemohúcemu Bohu k premieňaniu našej kultúry.

Bežne kultúru chápeme ako umenie – literárne, výtvarné, hudobné... Organizátori ôsmeho ročníka Týždňa kresťanskej kultúry ju chcú chápať širšie – ako všetku tvorivú činnosť človeka, ktorá svedčí o jeho výnimočnej dôstojnosti spomedzi ostatného stvorenstva. Preto pravidelnou súčasťou TKK je šport, umenie, charita, história, prednášky či diskusie.

V meste Žilina je etablovaných niekoľko registrovaných cirkví a cirkevných spoločenstiev, pri ktorých sa vzájomná úcta a spolupráca realizuje predovšetkým participáciou na spoločných podujatiach a projektoch mimo vlastných kostolov a modlitební . Preto je TKK už od svojho vzniku ekumenickým podujatím.

Pozývame vás načerpať, duchovne a intelektuálne sa obohatiť, aby sme boli ochotnejší v Božích rukách prispievať k napĺňaniu jeho plánov. A to všetko v znamení pokoja a pravdy.


Dušan Václav, riaditeľ Týždňa kresťanskej kultúry 2017


VIAC O TÝŽDNI KRESŤANSKEJ KULTÚRY 2017 V ŽILINE
Plagát na stiahnutie