Produkty
Nájdete nás
UTOROK, 23 apríla 2024 15:30
Najbližšie podujatia
Odkazy
Communio Missio v printe

Najnovšie objavy papyrusov s Jozefom Šoškom

Inštitút Communio zorganizoval jedno z pravidelných utorkových stretnutí v rámci Cyrilometodských utorkov. Prednášajúcim hosťom bol ThLic. Jozef Šoška, odborník z Katedry biblických vied Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Prednáška bola určená širokej verejnosti a hlavnou témou boli najnovšie objavy papyrusov a agrafy, teda nezapísané Ježišove výroky. Počas prednášky odprezentoval najznámejšie zachované papyrusy obsahujúce kerygmu – pôvodné a základné apoštolské a ranokresťanské ohlasovanie a vyznanie viery o Kristovi a poukázal na nesprávne interpretovanie mnohých biblických spisov. Súčasťou prednášky bola krátka prehliadka výstavy predmetov byzantského a rímskeho obdobia, ktorú koncepčne pripravil Jozef Šoška. Výstavu si možno pozrieť každý pracovný deň od 8:00 – 16:00 v priestoroch Diecézneho centra do konca júna 2013.


Žilina, 14. 5. 2013
Späť