Produkty
Nájdete nás
UTOROK, 23 apríla 2024 17:31
Najbližšie podujatia
Odkazy
Communio Missio v printe

Metodika


Úloha kňaza v procese obnovy pastorácie
Zdeno Pupík

Téma pastoračného plánovania predstavuje pre nás „výbušnú“ tému, lebo sa nám zdá, že všetko to, čo robíme teraz, je dostatočne veľa a vždy to stačilo. Pastoračné plánovanie nechce pridávať ďalšie aktivity, ale napomôcť k väčšej efektivite a odbremeniť kňaza od mnohých jeho povinností, s ktorými sa môže podeliť aj s laikmi a ich spoločenstvami.

Farský pastoračný plán
Zdeno Pupík

Naša súčasná pastoračná prax je poznačená stratégiou ponúkať všetko všetkým. Ale to je vyčerpávajúce a veľakrát neadresné. Stratégia diferencovaného prístupu, ktorú mnohí intuitívne alebo cieľavedomo praktizujeme, môže byť pre nás veľkou pomocou, ako sa individuálne priblížiť k človeku a zefektívniť pastoráciu na úrovni farnosti a diecézy.

1. plánovacie stretnutie - Proces pastoračného plánovania oblastí záujmu
Debra Snoddy, Jim Campbell and Andrew McNally

Proces má šesť štádií, ktoré sa ukončia na 3 stretnutiach. Každé stretnutie má čas vyhradený na modlitbu, prepojovacie cvičenie, prácu v malých tímoch a aktivity pre celú skupinu. Členovia farskej pastoračnej rady vytvoria štyri pracovné tímy, kde má každý tím na starosti jednu oblasť záujmu.

2. plánovacie stretnutie - Priority a ciele
Debra Snoddy, Jim Campbell and Andrew McNally

Druhé stretnutie bolo zamerané na identifikovanie priorít a stanovenie si cieľov pre každú zo štyroch oblastí záujmu: pobožnosť, svedectvo, slovo a blaho ľudí. Empirickým cieľom je podnietiť pocit vlastníctva a nadšenia pre prácu farskej pastoračnej rady.

3. plánovacie stretnutie - Brainstorming a implementácia
Debra Snoddy, Jim Campbell and Andrew McNally

3. stretnutie zahŕňa brainstorming činností, ktoré je nutné urobiť v záujme dosiahnutia cieľov a odpovedá na otázky kto, kde, kedy a čo: kto bude zodpovedný za činnosť, do kedy bude hotová, kde sa bude vykonávať, a aké zdroje bude potrebovať? Cieľom je dať farskej pastoračnej rade pocit, že sú tím ľudí, ktorí môžu spoločnými silami dosiahnuť svoje ciele.

Cyklus pastoračného plánovania
William L. Pickett