Produkty
Nájdete nás
NEDEĽA, 17 októbra 2021 05:22
Najbližšie podujatia
Odkazy
Communio Missio v printe

Knihy

Knižná novinka

Manželská STK
Autor: Anna a Emil Kondelovci a kol.

Tak ako je nebezpečné chodiť autom po cestách bez pravidelnej technickej kontroly, rovnako je nebezpečné zostávať v manželstve bez pravidelnej revízie toho, čo sa skutočne deje vo vzťahu medzi manželom a manželkou. Ako sa z STK môže stať iba formálny systém, tak sa aj zo starostlivosti o manželstvo môže stať iba rutina, ktorá nemá skutočný dopad na jeho rast. Ak je však váš záujem o manželstvo úprimný, nech vás posilňuje vedomie, že je tu ešte niekto Iný, kto vám pomôže prekonať akúkoľvek ťažkosť, ktorá by mohla vo vašom vzťahu vzniknúť. Ten, ktorý vašu lásku požehnal od začiatku, je schopný uzdraviť každú ranu a utíšiť bolesť. Stačí sa iba zastaviť a s dôverou prísť k Nemu. Možno sa iba dotknúť okraja jeho rúcha. Tým dotykom môže byť aj čítanie tejto knihy. 

Po veľkom úspechu Inštitút Communio, n.o. vydal v roku 2017 druhé vydanie, ktoré je obohatené o kreslené vtipy.

 

VYPREDANÉ

Manželská STK - 2. vydanie
Anna a Emil Kondelovci a kol.

Tak ako je nebezpečné chodiť autom po cestách bez pravidelnej te ...
Spiritualita svätej Terézie Ježiškovej a dar nábožnosti
Ján Michalička

Mons. Jána Michalička bol celý život veľkým ctiteľom sv. Terézie z Lisieux a ...
Súvislosti - Reflexia o viere, kultúre a výchove
Zdeno Pupík

Kniha poukazuje na podstatu pojmov viera, kultúra a výchova a ich vzájomnú pre ...
Mária a Trojica v učení Jána Pavla II.
Ivan Špánik

Práca poukazuje na veľmi cenné mariologické dedičstvo, ktoré sv ...
Cirkev ako Communio
Ladislav Stromček

Náčrt ekleziológie Josepha Ratzingera Mnohí ľudia hovoria „Boh áno ...
DVD - Verní odkazu sv. Cyrila a Metoda
Milan Kosec

Dokumentárny film ...
Animátor a život malého spoločenstva
Zdeno Pupík, Ondrej Šmidriak

Pomôcka pre formáciu animátorov a animátorské školy ...
Možnosti výchovy v súčasných podmienkach kultúry
Zdeno Pupík, Gabriel Paľa, Peter Tirpák

Zborník zo sympózia Často sa stretávame s ...
Pastoračná činnosť vo farnosti a diecéze
Michal Baláž, Zdeno Pupík, Peter Švec (ed.)

Katedra pastorálnej teológie CMBF UK Bratislava a I ...
Vernosť povolaniu služobného kňazstva
Kolektív autorov, zostavil: Zdeno Pupík

Zborník teologických reflexií pri príležitosti Roka kňazov ...
Oslovovali rozum i srdce
Kolektív autorov

Zborník zo sympózia o odkaze vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda ...
Slovo pre súčasného človeka
Zdeno Pupík, Ľubo Bechný

Regionálne a lokálne médiá majú veľké možnosti oslov ...
Rodina - cesta cirkvi v 21. storočí
Roman Seko, Lýdia Šalamonová (ed.)

Zborník prednášok z konferencie Význam rodiny v sek ...
Manželské stretnutia
Kolektív autorov

Zborník prednášok zo seminárov pre manželov Témy, ktor ...
Prvé a posledné slová Ježiša Krista
Ľubomír Majtán

Čo Ježiš hovorí ako prvé a čo ako posledné v Evanjeliu podľa Matúša, ...
Univerzita - miesto stretnutia a konfrontácie viery a rozumu
Tomáš Galis, František Horn, Eva Klčovanská, Ján Štefanec

Zborník z vedeckej konferencie ...
Kresťanská kultúra
Zdeno Pupík, Peter Švec (ed.)

Zborník zo sympózia v roku kresťanskej kultúry ...
Odkaz Karolíny Brüstleovej
Zostavil Karol Vlčko, Beáta Jarošová

Obecný mesačník „Podhorský hlásnik" a obec Podhor ...
Hľadanie cesty
Kolektív autorov

Výzvy pre Cirkev Kresťanstvo bolo od počiatku cestou, bolo živým organizmom, ktor ...
Cirkev pluralitná spoločnosť
Kolektív autorov, zostavil Zdeno Pupík

Zborník zo sympózia pri príležitosti 1. výročia zriadenia Ži ...
Srdečný pozdrav z dovolenky
Beáta Jarošová

Srdečný pozdrav z dovolenky je knižné vydanie rovnomenného seriálu po ...