Produkty
Nájdete nás
SOBOTA, 13 júla 2024 11:06
Najbližšie podujatia
Odkazy
Communio Missio v printe

Knihy

Pastoračná činnosť vo farnosti a diecéze

Michal Baláž, Zdeno Pupík, Peter Švec (ed.)

Katedra pastorálnej teológie CMBF UK Bratislava a Inštitút Communio Žilina

Druhý vatikánsky koncil bol podnetom k prehĺbeniu ekleziológie, ktorá úzko súvisí s tajomstvom Najsvätejšej Trojice. Prehĺbenie náuky o Cirkvi tak bolo zároveň impulzom k hlbšiemu pohľadu na tajomstvo Boha žijúceho v Troch osobách v spoločenstve lásky. Communio Boha žijúceho v Najsvätejšej Trojici je prameňom, vzorom a cieľom každého cirkevného spoločenstva. Tieto skutočnosti sa bude snažiť priblížiť v nasledujúcom príspevku.

Cena: 3,- Eur
Tiráž:

Názov knihy: Pastoračná činnosť vo farnosti a diecéze

Počet strán:  280 strán

Jazyk: SK

ISBN: 978-80-970613-2-6

Rok vydania: 2011

Vydanie: I. vydanie

Vydavateľ: Inštitút Communio, n.o.

Obsah:

 1. Pramene a miesta pastoračnej činnosti
 2. Diecéza, dekanát, farnosť
 3. Kňaz – článok farského servisu, alebo svedok Krista?
 4. Pastoračná spolupráca kňazov a laikov
 5. Pastoračná rada farnosti
 6. Pastorácia mládeže
 7. Katolícka škola ako účinný evanjelizačno-pastoračný nástroj
 8. Duchovná starostlivosť o katolíkov, ktorí sa rozviedli a žijú v neregulárnych zväzkoch
 9. Možnosti dialógu medzi kresťanskými spoločenstvami
 10. Koordinácia pastoračných aktivít vo farnosti a ich medializácia
 11. Vznik a činnosť diecézneho pastorálneho inštitútu

 


Kde kúpiť: v Inštitúte Communio, na vrátnici Diecézneho centra
Knihu si môžete objednať aj emailom icommunio@gmail.com na dobierku.