Produkty
Nájdete nás
UTOROK, 23 apríla 2024 15:13
Najbližšie podujatia
Odkazy
Communio Missio v printe

O nás

 

Inštitút Communio, n.o.

Jána Kalinčiaka 1
010 01 Žilina

IČO: 45733635
DIČ: 2023148325
icommunio@gmail.com


Ochrana osobných údajov

Zodpovedná osoba: 
Konferencia biskupov Slovenska, 
Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, 
IČO: 00684325, DIČ: 2020804841, 
gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk


Námety posielajte:

Časopis Naša Žilinská diecéza
nasadieceza@gmail.com

Časopis Communio Missio
icommunio@gmail.comInštitút Communio je nezisková organizácia, ktorá bola zriadená 18. júna 2010 Žilinskou diecézou. Je vydavateľom diecézneho časopisu Naša Žilinská diecéza a internetového časopisu Communio Missio. Okrem periodickej tlače vydáva aj knižné publikácie a poskytuje všeobecne prospešné služby:

  • organizovanie aktivít v oblasti vzdelávania detí, mládeže a dospelých – krátkodobé a dlhodobé vzdelávacie programy, vzdelávacie školenia a kurzy, prednášky, besedy a diskusné fóra, konferencie a tematické semináre
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt – organizovanie aktivít na podporu duchovných a kultúrnych hodnôt
  • vydávanie publikácií – periodické a neperiodické publikácie, knihy, časopisy.


   Zamestnanci

                                            

            Zdeno Pupík                       Beáta Jarošová                           Dušan Václav
  riaditeľ Inštitútu Communio                      vedúca vydania NŽD                                 projektový manažér
          šéfredaktor NŽD                                       inzercia                                                   redaktor NŽD   

   zdeno.pupik@gmail.com                nasadieceza@gmail.com               dusan.vaclav@gmail.com