Produkty
Nájdete nás
PIATOK, 15 decembra 2017 16:45
Najbližšie podujatia
Odkazy
Communio Missio v printe

O nás

 

Inštitút communio, n.o.

Jána Kalinčiaka 1
010 01 Žilina

IČO: 45733635
DIČ: 2023148325
icommunio@gmail.com

Námety posielajte:

Časopis Naša Žilinská diecéza
nasadieceza@gmail.com

Časopis Communio Missio
icommunio@gmail.comInštitút Communio je nezisková organizácia, ktorá bola zriadená 18. júna 2010 Žilinskou diecézou. Je vydavateľom diecézneho časopisu Naša Žilinská diecéza a internetového časopisu Communio Missio. Okrem periodickej tlače vydáva aj knižné publikácie a poskytuje všeobecne prospešné služby:

  • organizovanie aktivít v oblasti vzdelávania detí, mládeže a dospelých – krátkodobé a dlhodobé vzdelávacie programy, vzdelávacie školenia a kurzy, prednášky, besedy a diskusné fóra, konferencie a tematické semináre
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt – organizovanie aktivít na podporu duchovných a kultúrnych hodnôt
  • vydávanie publikácií – periodické a neperiodické publikácie, knihy, časopisy.


   Zamestnanci

                                            

            Zdeno Pupík                             Beáta Jarošová                           Dušan Václav
  riaditeľ Inštitútu Communio                  vedúca vydania NŽD                     projektový manažér
          šéfredaktor NŽD                                  inzercia                                   redaktor NŽD   

   zdeno.pupik@gmail.com                nasadieceza@gmail.com               dusan.vaclav@gmail.com  


                

        Mária Špenerová                           Michal Tichý
          PR, grafika, web                         Inštitút Communio
           redaktorka NŽD                             redaktor NŽD

     
icommunio@gmail.com