Produkty
Nájdete nás
SOBOTA, 13 júla 2024 12:23
Najbližšie podujatia
Odkazy
Communio Missio v printe

Knihy

Kresťanská kultúra

Zdeno Pupík, Peter Švec (ed.)

Zborník zo sympózia v roku kresťanskej kultúry

Každá kultúra je výsledkom života a činnosti určitej skupiny ľudí, pričom osoby, ktoré utvárajú túto skupinu, sú vo veľkej miere formované kultúrou, v ktorej žijú. Ako sa menia osoby a spoločnosť, mení sa a formuje aj kultúra tejto skupiny. A platí to aj opačne, rozvojom a premieňaním kultúry sa menia aj osoby a spoločnosť...


Cena: 2,- Eur

Tiráž:

Názov knihy: Kresťanská kultúra

Počet strán: 94 strán

Jazyk: SK

ISBN: 978-80-970613-0-2

Rok vydania: 2010

Vydanie: I. vydanie

Vydavateľ: Inštitút Communio, n.o.

Obsah:

  1. Dve desaťročia slobody a kultúrne fenomény
  2. Kresťan a kultúra
  3. Kresťanská kultúra a inkulturácia
  4. Kresťanská kultúra a medzináboženský dialóg
  5. Postmoderné výzvy kresťanskej teológie a kultúry
  6. Význam vzťahu filozofie a kultúry
  7. Inštitút kresťanskej kultúry

 


Kde kúpiť: v Inštitúte Communio, na vrátnici Diecézneho centra
Knihu si môžete objednať aj emailom icommunio@gmail.com na dobierku.