Produkty
Nájdete nás
SOBOTA, 13 júla 2024 10:38
Najbližšie podujatia
Odkazy
Communio Missio v printe

Knihy

Univerzita - miesto stretnutia a konfrontácie viery a rozumu

Tomáš Galis, František Horn, Eva Klčovanská, Ján Štefanec

Zborník z vedeckej konferencie organizovanej Radou pre mládež a univerzity KBS v Badíne 2011

V celom univerzitnom svete sa dnes hovorí o stave univerzít a ich ďalšej existencie a poslania v pluralitnej spoločnosti. Diskusiu ovplyvňuje situácia vo svete v ktorej rezonujú predovšetkým úvahy o ďalšej autonómii univerzitného štúdia, hľadanie modelov prepojenia s praxou, vplyv ekonomiky a financií na univerzitný život a v neposlednom rade o snahe univerzít stále postupovať vyššie v hodnotení podľa rozličných ratingových kritérií. K tomu sa pridáva ešte aj špeciálna diskusia o existencii a poslaní katolíckych univerzít. Ako si napríklad majú katolícke univerzity zachovať svoju katolicitu a zároveň aj univerzitnú úroveň a konkurencieschopnosť. Zborník poukazuje na to, že na univerzitnej pôde sa môže viesť fundovaná diskusia počnúc problematikou ľudského života pred narodením, cez otázky zmyslu života, viery a rozumu, slobody, umenia, filozofie, pedagogiky, mágie, psychológie, evanjelizácie a pastorácie, až po poslanie katolíckych univerzít.

Cena: 3,- Eur


Tiráž:

Názov knihy: Univerzita – Miesto stretnutia a konfrontácie viery a rozumu

Počet strán: 248 strán

Jazyk: SK

ISBN: 978-80-970613-3-3

Rok vydania: 2011

Vydanie: I.  vydanie

Vydavateľ: Inštitút Communio

Obsah:

 1. Univerzita ako miesto stretnutia a konfrontácie viery a rozumu v línii novej evanjelizácie
 2. K sakrálnemu a profánnemu vo výtvarnom umení a literatúre
 3. K duchovným rozmerom umeleckého textu
 4. K duchovným aspektom symboliky farieb v prózach J. C. Hronského
 5. Matematická kultúra ako výslednica vzťahu medzi vierou a rozumom
 6. Fragmentácia vzdelávania a obraz sveta
 7. Může se obchodník Bohu líbit?
 8. Embryo – plod, niekto alebo niečo?
 9. Grӧningenský protokol
 10. Cesta za zdravím
 11. Podnety k reflexii vzťahu prírodných a humanitných vied  k morálnej teológii
 12. Martainovská koncepcia integrity rozumu, viery a morálneho života
 13. Spravodlivosť a nespravodlivosť ako psychologický fenomén
 14. Nillse Rodney – Changes of Culture and Purpose in Australian Universities: 1988 to the present
 15. Role, identita a poslání katolické univerzity v postmoderní Evropě
 16. Vplyv otca na syna
 17. Otevřená víra
 18. Živé kameny - nová evangelizace prostřednictvím umění
 19. Aká je budúcnosť katolíckej univerzity?

 


Kde kúpiť: v Inštitúte Communio, na vrátnici Diecézneho centra
Knihu si môžete objednať aj emailom icommunio@gmail.com na dobierku.