Produkty
Nájdete nás
ŠTVRTOK, 13 júna 2024 00:17
Najbližšie podujatia
Odkazy
Communio Missio v printe

Knihy

Vernosť povolaniu služobného kňazstva

Kolektív autorov, zostavil: Zdeno Pupík

Zborník teologických reflexií pri príležitosti Roka kňazov

Katechizmus Katolíckej cirkvi pripomína, že „kňaz na základe sviatosti posvätného stavu koná in persona Christi Capitis a in nomine ecclesiae. Zdôrazňuje sa tak vznešenosť a zodpovednosť kňazského stavu. Na malom priestore uvažujme o kňazstve vo svetle pokoncilovej teológie. K dispozícii máme množstvo najrozličnejších prístupov. Vydajme sa cestou teologickej reflexie nad koncilovými a pokoncilovými dokumentmi Magistéria, resp. niektorými inými prameňmi dotýkajúcimi sa témy kňazstva: uvažujme o identite kňaza a jeho spiritualite a v neposlednom rade aj o formácii.

Cena: 2,- Eur

Tiráž:

Názov knihy: Vernosť povolaniu služobného kňazstva

Počet strán: 133 strán

Jazyk: SK

ISBN: 978-80-970333-3-0

Rok vydania: 2010

Vydanie: Prvé vydanie

Vydavateľ: Inštitút Communio, n.o., Rímskokatolícka cirkev diecéza 

Obsah:

 1. List Svätého Otca Benedikta XVI. k vyhláseniu Roka kňazov pri príležitosti 150. výročia dies natalis Jána Márie Vianneya
 2. Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska k Roku kňazov
 3. Nebezpečenstvo kňazského zovšednenia
 4. Participácia kňaza na jedinom Kristovom prostredníctve
 5. Služobné kňazstvo vo svetle pokoncilovej teológie
 6. Služba a život kňazov v ekleziológii Josepha Ratzingera
 7. Mariologické výzvy v príhovoroch kardinála Karola Wojtylu kňazom v r. 1963
 8. Kňaz v diele Jána Chryzostoma kardinála Korca
 9. Kňaz a rodiny
 10. Osobnosť kazateľa
 11. Kňazské povolanie, jeho zmysel a ovocie

 


Kde kúpiť: v Inštitúte Communio, na vrátnici Diecézneho centra
Knihu si môžete objednať aj emailom icommunio@gmail.com na dobierku.