Produkty
Nájdete nás
ŠTVRTOK, 13 júna 2024 00:38
Najbližšie podujatia
Odkazy
Communio Missio v printe

Knihy

Súvislosti - Reflexia o viere, kultúre a výchove

Zdeno Pupík

Kniha poukazuje na podstatu pojmov viera, kultúra a výchova a ich vzájomnú previazanosť. Je ponukou na diskusiu pre kresťanských intelektuálov, ale aj výzvou pre inak nazerajúcich na život človeka a spoločnosti. Vzájomné prenikanie medzi vierou, kultúrou a výchovou môže byť pozvaním k rozvoju humanum. Hovoria o tom dejiny, akademické diskusie i skúsenosť matiek, otcov, vychovávateliek, animátorov a animátoriek, kňazov, katechétov a katechétiek, vedúcich rôznych detských a mládežníckych skupín a spoločenstiev a pracovníkov v najrozličnejších kultúrnych ustanovizniach.

Cena: 6,- Eur

Tiráž:

Názov knihy: Súvislosti – Reflexia o viere, kultúre a výchove

Edícia: Studia Theologica Žilinensia, Zväzok IV.

Počet strán: 175 strán

Jazyk: SK

ISBN: 978-80-971275-4-1

Rok vydania: 2013

Vydanie: Prvé vydanie

Vydavateľ: Inštitút Communio, n.o.

Obsah:

 1. Teologický kontext úvah o viere
 2. Depozit a svetlo viery
 3. Ontológia viery
 4. Biblia o viere
 5. Viera a Cirkev
 6. Viera a rozum
 7. Viera a ateizmus
 8. Fenomén kultúry
 9. Tajomstvo výchovy
 10. O vzájomných vzťahoch viery, kultúry a výchovy
 11. Ľudské práva
 12. Rodina ako miesto viery, kultúry a výchovy
 13. Naše dozrievanie: ide o Božie dielo

 


Kde kúpiť: - priamo v Inštitúte Communio, ulica Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Źilina
- poštou cez icommunio@gmail.com

Poštovné pri dobierke: 2,50 Eur
Poštovné pri platbe na účet: 1,50 Eur