Produkty
Nájdete nás
UTOROK, 21 mája 2024 10:19
Najbližšie podujatia
Odkazy
Communio Missio v printe

Knihy

Cirkev ako Communio

Ladislav Stromček

Náčrt ekleziológie Josepha Ratzingera

Mnohí ľudia hovoria „Boh áno, ale Cirkev nie". Odmietajú inštitucionalizované formy kresťanstva a nevedia objaviť význam Cirkvi pri svojom hľadaní cesty k Bohu. Preto je dnes potrebné znova porozumieť telogickej podstate Cirkvi. Práca dáva možnosť porozumieť, aké sú myšlienkové východiská pápeža Benedikta XVI. Pri jeho hľadaní odpovedí na súčasné problémy Cirkvi, ktoré sú podľa neho často spôsobené práve nesprávnym chápaním toho, čo je to Cirkev. Mnohé akcenty v štýle jeho pastierskej služby sú totiž zrozumiteľnejšie pri lepšom pochopení ekleziologického myslenia tohto výnimočného teológa našich čias.

Cena: 5,- Eur
Tiráž:

Názov knihy: Cirkev ako Communio

Edícia: Studia theologica Žilinensia, Zväzok I

Počet strán: 284 strán

Jazyk: SK

ISBN: 978-80-970523-2-4

Rok vydania: 2010

Vydanie: II. vydanie

Vydavateľ: Inštitút Communio, n.o., Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza

Obsah:

 1. Pojem koinonia, jeho pôvod a základné významy
 2. Novozákonné svedectvá o communiu Cirkvi
 3. Pavlova eucharistická ekleziológia a naratívna ekleziológia Skutkov
 4. Niektoré významné ekleziologické koncepty
 5. Ekleziológia konštitúcie Lumen gentium z pohľadu J. Ratzingera
 6. Rozvoj ekleziológie v pokoncilovom období
 7. Teologický obsah a základné dimenzie ekleziolóie J. Ratzingera
 8. Ekleziálne communio a ekumenizmus
 9. Kritika sociologicko-horizontálneho chápania pojmu  Boží ľud
 10. Rímsky mandát Petrových nástupcov
 11. Teologické miesto biskupov v rámci communio-ekleziológie
 12. Príčiny kritiky Cirkvi a falošné predstavy o reforme

 


Kde kúpiť: - priamo v Inštitúte Communio, ulica Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Źilina
- poštou cez icommunio@gmail.com

Poštovné pri dobierke: 2,50 Eur
Poštovné pri platbe na účet: 1,50 Eur