Produkty
Nájdete nás
STREDA, 12 júna 2024 23:15
Najbližšie podujatia
Odkazy
Communio Missio v printe

Knihy

Mária a Trojica v učení Jána Pavla II.

Ivan Špánik

Práca poukazuje na veľmi cenné mariologické dedičstvo, ktoré svojím životom i svojou náukou poskytol pápež Ján Pavol II. Priestor je venovaný trinitárno-mariologickému kontextu súčasnej teológie. Druhá kapitola je zameraná na trinitológiu, mariológiu a trinitárnu mariológiu Jána Pavla II. Dôraz je položený na originálne prvky v trinitárnej perspektíve v učení Jána Pavla II. Zaoberá sa náukou pápeža o Panne Márii vo vzťahu k Trojici i k jednotlivým osobám Trojice z hľadiska hlavných tajomstiev spásy: tajomstva nepoškvrneného počatia, vtelenia a vykúpenia. Najčastejšie citovaná je programová mariánska encyklika Redemptoris Mater. V práci ide najmä o poukázanie na trinitárny charakter mariológie pápeža Jána Pavla II. A jej aktuálnosť pre Cirkev v súčasnosti.

Cena: 5,- Eur

Tiráž:

Názov knihy: Mária a Trojica v učení Jána Pavla II.

Edícia: Studia Theologica Žilinensia, Zväzok II.

Počet strán:  176 strán

Jazyk: SK

ISBN: 978-80-970613-9-5

Rok vydania: 2012

Vydanie: I. vydanie

Vydavateľ: Inštitút Communio, n.o., Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza

Obsah:

 1. Súčasná mariológia v trinitárnom kontexte
 2. Mariológia v súčasnosti
 3. Aspekty správnej mariánskej úcty
 4. Mariológia Jána Pavla II.
 5. Vnútorný život Trojice
 6. Materské prostredníctvo a duchovné materstvo Márie v Duchu Svätom
 7. Máriina púť viery podľa Redemptoris Mater
 8. Kristocentrizmus modlitby ruženca a nové návrhy v apoštolskom liste o ruženci
 9. Mária – svätý príbytok Svätej Trojice
 10. Mária – Bohorodička
 11. Mária a Syn v tajomstve vykúpenia v učení Jána Pavla II.

 


Kde kúpiť: - priamo v Inštitúte Communio, ulica Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Źilina
- poštou cez icommunio@gmail.com

Poštovné pri dobierke: 2,50 Eur
Poštovné pri platbe na účet: 1,50 Eur