Produkty
Nájdete nás
UTOROK, 21 mája 2024 09:41
Najbližšie podujatia
Odkazy
Communio Missio v printe

Knihy

Hľadanie cesty

Kolektív autorov

Výzvy pre Cirkev

Kresťanstvo bolo od počiatku cestou, bolo živým organizmom, ktorý reagoval na výzvy sveta a snažil sa mu predložiť dobrú správu o živote s Bohom. Aj my chceme kráčať cestou otvorenosti a dialógu, aby sme boli dobrými pastiermi a nie nádenníkmi. Predkladáme Vám tento zborník v nádeji, že poukazujúc na súčasné výzvy pomôžeme k lepšej orientácii dnešnému kresťanovi ako hľadajúcemu človeku.

Cena: 1,- Eur

Tiráž:

Názov knihy: Hľadanie cesty

Počet strán: 190 strán

Jazyk: SK

ISBN: 978-80-970117-0-3

Rok vydania: 2009

Vydanie: Prvé vydanie

Vydavateľ: Biskupský úrad Žilina

Obsah:

  1. Hľadanie cesty – Zdeno Pupík
  2. Výzvy súčasnej kultúry – Zdeno Pupík
  3. Pár poznámok k povahe postmoderného diskurzu – Ladislav Kučkovský
  4. Cirkev je spoločenstvo, nie inštitúcia. Náčrt communio-ekleziológie Josepha Ratzingera – Ladislav Stromček
  5. Benedikt u susedov: Pozerať na Krista – Ladislav Kučkovský
  6. Dôležitosť služobného tajomstva medzi kňazom a penitentom – Michal Baláž
  7. Mladí kňazi v súčasnosti – Michal Baláž
  8. Vnútorná obnova ako cesta Cirkvi – Zdeno Pupík
  9. Pastoračný plán ako pozitívna pastoračná výzva – Ondrej Šmidriak

 


Kde kúpiť: v Inštitúte Communio, na vrátnici Diecézneho centra
Knihu si môžete objednať aj emailom icommunio@gmail.com na dobierku.