Produkty
Nájdete nás
NEDEĽA, 25 februára 2024 15:13
Najbližšie podujatia
Odkazy
Communio Missio v printe

Podporte činnosť Inštitútu Communio, n.o. venovaním vašich 2% z daní

Vážené dámy a páni,

zákon číslo 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov dáva možnosť právnickým a fyzickým osobám venovať 2% zo svojej zaplatenej dane za rok 2012 niektorej organizácii zaregistrovanej Notárskou komorou Slovenskej republiky v centrálnom zozname prijímateľov.

Ak máte záujem podporiť pastoračnú činnosť Inštitútu Communio, n.o. v Žilinskej diecéze a vo svojich farnostiach a ďalšie aktivity zamerané na mládež a kultúru, ponúkame vám možnosť venovať vaše 2% zo zaplatenej dane.

1. Ak Vám bude vykonávať ročné zúčtovanie preddavkov za rok 2012 Váš zamestnávateľ (teda ak si nebudete podávať daňové priznanie sami), stačí vyplniť a podpísať „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane“. Tlačivo je k dispozícii aj na našej web stránke v sekcii  Na stiahnutie. K vyhláseniu je potrebné priložiť „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“ (po vykonaní ročného zúčtovania Vám ho vystaví mzdová učtáreň) a zaslať obidva doklady svojmu miestnemu príslušnému správcovi dane v termíne do 30. apríla 2013.

2. Ak si daňové priznanie k dani z príjmov robíte sám/a, tak v oddieli VIII (typ tlačiva A, strana 5) alebo v oddieli XIII (typ tlačiva B, strana 10) vyplňte nasledovné identifikačné údaje:

Obchodné meno alebo  názov prijímateľa : Inštitút Communio, n.o.

Sídlo:  Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina

Identifikačné číslo (IČO): 45 733 635

Právna forma: Nezisková organizácia


Za Vašu podporu a porozumenie Vám úprimne ďakujeme.

Späť