Produkty
Nájdete nás
STREDA, 12 júna 2024 23:27
Najbližšie podujatia
Odkazy
Communio Missio v printe

Týždeň kresťanskej kultúry v Žiline ako impulz evanjelizácie

Novú podobu evanjelizačných podujatí, založených na spolupráci Cirkvi a rozličných subjektov z viacerých oblastí spoločenského a kultúrneho života, priniesol piaty ročník Týždňa kresťanskej kultúry v Žiline v dňoch od 29. septembra do 4. októbra. „Ústrednou témou Týždňa kresťanskej kultúry boli slová zo starozákonnej knihy Jozue, kde sa píše o obnovovaní zmluvy. Veríme, že keď nás Pán Boh poslal do tejto doby a práve do tejto kultúry, ponúkol nám zmluvu o spolupráci. Chceme túto zmluvu zachovať a rozvíjať," povedal hlavný koordinátor a riaditeľ Inštitútu Communio Zdeno Pupík.

Široká verejnosť mohla počas Týždňa kresťanskej kultúry navštíviť odborné prednášky o vzťahu kresťanstva a politiky, kresťanstva a podnikania, premietanie filmu o koncentračnom tábore v Osvienčime, vystúpiť na žilinskú Burianovu vežu. Školáci sa mohli v Múzeu židovskej kultúry oboznámiť s dejinami židovstva v Žiline.

V sobotu 4. 10. bol Týždeň kresťanskej kultúry zavŕšený sympóziom Quo vadis, slovenské kresťanstvo, na ktorom sa vyjadrili k aktuálnym trendom v spoločnosti a cirkvách erudovaní odborníci z Katolíckej univerzity, Trnavskej univerzity, Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a iných významných inštitúcií.

Séria podujatí oslovila aj vedca a bývalého diplomata Štefana Markuša. „Je veľmi dobré, keď cirkev, nezávisle na tom aká, začína uvažovať, ako zlepšiť prostredie, v ktorom žijeme. A prežíva zodpovednosť, vyslovovať sa k pálčivým témam. Je dobré, keď si kresťania už začínajú uvedomovať, že tu je pole, na ktorom treba niečo urobiť. Začať zmysluplnú činnosť. Preorientovať aj naše smerovanie v cirkvách," podotkol Markuš.

„Žilinské cirkevné prostredie prinieslo so vznikom diecézy slovenskému celonárodnému prostrediu veľmi silné impulzy. Týždeň kresťanskej kultúry je jeden z nich. Je to nový formát. Stále sa hľadá a mám možnosť pozorovať z roka na rok jeho progresívny vývoj. Tento ročník považujem za veľmi dobrý – tematicky a aj formami, ktoré zvolil," uviedol zástupca spoluorganizátora a kazateľ Cirkvi bratskej Tibor Máhrik.

Späť