Produkty
Nájdete nás
STREDA, 12 júna 2024 22:46
Najbližšie podujatia
Odkazy
Communio Missio v printe

Úspešný podnikateľ a profesor Ján Košturiak príde prednášať do auly Diecézneho centra

V stredu predstavitelia viacerých cirkví v Žiline čítali na Farských schodoch pred Katedrálou Najsvätejšej Trojice z knihy Jozue a o večer zaznel v Kostole sv. Barbory organový koncert, počas ktorého vystúpil doc. Imrich Szabó z VŠMU v Bratislave.

Vo štvrtok o 17-tej hodine, k nám zavíta prof. Ján Košturiak – profesor priemyselného inžinierstva, prezident a spoluzakladateľ spoločnosti IPA Slovakia a poradca manažérov a podnikateľov. Pôsobil aj ako profesor na viacerých známych univerzitách nielen na Slovensku, ale aj v Česku a v Nemecku. Ján Košturiak je autor a spoluautor niekoľkých kníh a do Diecézneho centra prišiel porozprávať o Bohu, zásadách podnikania, morálke v podnikaní a motivácii. 

Späť