Produkty
Nájdete nás
UTOROK, 21 mája 2024 09:25
Najbližšie podujatia
Odkazy
Communio Missio v printe

Communio Missio dostupné aj v printovej podobe

V roku 2014 sa uskutočnilo v Žilinskej diecéze Vyhodnotenie pastoračného plánu Katolíckej cirkvi na Slovensku za obdobie 2007-2013. Proces pastoračného plánovania je neoddeliteľnou súčasťou pastorálnej teológie a pri aktuálnom tempe zmien v spoločnosti získava na dôležitosti. Aká je teda doterajšia prax a aká je budúcnosť cirkvi na Slovensku sa dočítate v zhodnoteniach v oblastiach pastorácie rodín, núdznych a mládeže.

Apoštolská exhortácia „Evangelii Gaudium – Radosť evanjelia" bola odovzdaná veriacim v nedeľu Krista Kráľa pri príležitosti ukončenia Roku viery. Aký je obsah exhortácie, čo je jej prioritou, aké sú súčasné problémy Cirkvi vo svete a k čomu nás exhortácia vyzýva? Sociálnemu rozmeru činnosti Cirkvi ako i evanjelizácii sa autori venujú vo svojich komentároch k exhortácii Evangelii Gaudium.

Viac sa môžete dočítať v časopise Communio Missio, ktoré je dostupné už aj v tlačenej podobe. Časopis si môžete zakúpiť v Diecéznom centre v Žiline, alebo objednať na dobierku emailom icommunio@gmail.com. Cena vydania je 5,50 Eur bez poštovného. 
Späť