Produkty
Nájdete nás
ŠTVRTOK, 13 júna 2024 00:09
Najbližšie podujatia
Odkazy
Communio Missio v printe

Výstava historických tlačí

Farské knižnice ako ohniská vzdelanosti, kultúry a osvety v minulosti

V historickom fonde Žilinskej diecézy sa aktuálne nachádza okolo 18 000 zväzkov starých tlačí. Je to nielen jedinečný zdroj výskumu a poznania pre historikov, kunsthistorikov, či literárnych historikov, ale najmä obrovské kultúrne bohatstvo a dedičstvo otcov, pretože: „bez kníh sú všetky národy bezbranné."

Farnosti historicky zastávali úlohu rozvoja vzdelanosti, k čomu im slúžili osobné knižnice kňazov i farské knižnice. Obsah farských knižníc je rôznorodý, objavujú sa v nich najmä liturgické a teologické diela, ale nájdeme v nich aj tlače z oblasti filozofie, cirkevného práva, histórie, geografie, jazykovedy alebo príležitostné tlače či literatúru. Historické zväzky sú cenné nielen svojim vyhotovením a obsahom, ale tiež rukopisnými poznámkami rôzneho charakteru, exlibrismi, supralibrosmi, posesorskými záznamami, drevorezmi, väzbami a pod.

Cieľom expozície je prezentovať toto bohatstvo formou putovnej výstavy v spolupráci s niekoľkými partnermi v sídlach troch starých farností diecézy pre širokú odbornú i laickú verejnosť.

Inštitút Communio v spolupráci so Žilinskou diecézou, Dubnickým múzeom a Slovenskou národnou knižnicou vás pozývajú na výstavu historických tlačí. Vernisáž začne 9. októbra 2015 o 16tej hodine v Dubnickom kaštieli v Dubnici nad Váhom. Výstava potrvá do konca októbra. Pokračovať bude v mestách Martin a Bytča.

Dubnica nad Váhom

09.10. – 31. 10. 2015

Martin

10. 11. – 30. 11. 2015

Bytča

09. 12. – 24. 01. 2016

Späť