Produkty
Nájdete nás
ŠTVRTOK, 13 júna 2024 00:18
Najbližšie podujatia
Odkazy
Communio Missio v printe

Diskusia k 40. výročiu cirkevnej provincie

Prológom k Týždňu kresťanskej kultúry 2017 bola diskusia o slovenskom katolicizme.


Prológom k Týždňu kresťanskej kultúry 2017 bola diskusia o slovenskom katolicizme. V utorok 19. septembra privítalo Diecézne centrum v Žiline vzácnych hostí: rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku Jozefa Jaraba, bývalú predsedníčku Fóra kresťanských inštitúcií a členku Pápežskej rady pre laikov Katarínu Hulmanovú a bývalého politika a disidenta Františka Mikloška. Hostia diskutovali pod taktovkou redaktora TV Lux Pavla Prikryla o 40 rokoch samostatnej slovenskej cirkevnej provincie.


 


Pozitíva 40 rokov života Katolíckej cirkvi na Slovensku

Hostia mali počas 90 minútovej diskusie pomenovať tri pozitíva a tri negatíva predchádzajúcich 40 rokov života našej Cirkvi na Slovensku, pokúsiť sa pomenovať oblasti, v ktorých nás v súčasnosti tlačí topánka, ale aj pozrieť sa do budúcnosti.

Jozef Jarab našiel pozitíva podľa dekád: v sile prenasledovaných, v nadšení oslobodených a v prekvapení alebo zaskočení realitou. František Mikloško videl pozitíva v heroickej vernosti, neskôr vo výkriku túžby po normálnom živote v podobe stavby kostolov, fár a rôznych centier a po tretie za pozitívum považuje vatikánske zmluvy, ktoré nastavili rámec vzťahu cirkvi a štátu, ktoré sú ojedinelé na celom svete. Hulmanová identifikovala pozitíva v malých spoločenstvách, bratskej komunikácii medzi klérom a laikmi, že cirkev nie je len inštitúciou, ale aj spoločenstvom veriacich, kde horí oheň.  

 

Negatíva

K životu patria aj chyby a zlyhania. 40 rokov života Cirkvi na Slovensku priniesli aj negatíva. Rektor Katolíckej univerzity poukázal na zlyhania kňazov počas režimu, v ostatných rokoch badateľnú anonymitu a uzavretosť, ale aj pokrivené chápanie slobody. Hulmanová spomenula, že veriaci nemajú zodpovednosť za cirkev – skôr to chápu ako cirkevné služby, čo chápe ako ľahostajnosť zo strany laikov. Ťaží ju, že sme rezignovali zo spoločenskej zodpovednosti a nevieme sa kompetentne vyrovnať s výzvami, s ktorými sme konfrontovaní. Sme príliš koncentrovaní na seba, nevieme sa vymaniť z našej slovenskej obmedzenosti. Preto túžila po tom, aby sme mali väčší nadhľad. Mikloško upozornil na problematiku Pacem in terris, ktorú sme podľa neho nedostatočne zreflektovali. Rovnako ho bolí, že predstavitelia cirkvi na Slovensku nezvládli moc, vystupovali mocensky a nezvládli spravovanie majetkov.  (Hulmanová ho neskôr opravila, že sa stávalo aj to, že laici oklamali biskupov a kňazov). Napokon sa mu zdá, že Cirkev má nedôveru voči svetu a západu. Mali by sme konečne pochopiť, že Západ nám nechce ublížiť, nie je pre nás strašiakom, ale je tam aj veľa pozitív.

A čo budúcnosť?

Hulmanová by rada videla fokus života cirkvi na Slovensku v budúcnosti vo formácii k  prebudeniu k spoločenskej zodpovednosti. Pozoruje, že veriaci si začínajú uvedomovať svoj potenciál. Podľa nej by sme sa nemuseli venovať len pro life témam, ale aj otázkam spravodlivosti a solidarity s núdznymi. Potenciál vidí v angažovaných mladých, ktorí by ale nemali zostávať len na povrchu pri organizovaní akcií. Chápe to ako výzvu pre hnutia a združenia, ktoré sú unavené samé zo seba. Nevedia sa nastaviť na službu k svetu. Pre mladých nemáme v krajine a v cirkvi žiadnu víziu.

Mikloškovi sa javí, že naša cirkev má veľký potenciál v zbožnosti. Mali by sme však podľa neho prejsť od masovej pastorácie k pastorácii spoločenstiev a nebáť sa venovať aj jednotlivcom, aby sme mali zrelých veriacich. Potrebujeme elitu, ktorá sa vie prihovoriť k svetu a má víziu. Potrebujeme trpezlivosť, aby vyrástli kompetentné osobnosti. Nesmieme sa báť konfrontácie so svetom, ani s konzumom, ani so sekularizmom.

Rektor Jarab vyslovil presvedčenie, že sme nesení modlitbami. Opakovane upozornil na odkaz profesora Ladislava Hanusa, aby sa z nás nestratila obetavosť a vedeli sme obdarovať iných.

Diskusia ukázala, že sa nebojíme ani otázok, ani odpovedí. Katolicizmus na Slovensku dostáva novú kvalitu. Aké konkrétne charakteristiky bude mať, to dozrieva v týchto mesiacoch a rokoch v našich rodinách a chrámoch.

 


/files/30-novinytkkweb-pdf?type=3
VIAC O TÝŽDNI KRESŤANSKEJ KULTÚRY 2017 V ŽILINE
Späť