Produkty
Nájdete nás
NEDEĽA, 5 decembra 2021 23:34
Najbližšie podujatia
Odkazy
Communio Missio v printe

2% pre Inštitút Communio

AJ V TOMTO ROKU MÔŽETE NAŠU ČINNOSŤ PODPORIŤ VENOVANÍM 2% Z VAŠICH DANÍ

Ak máte záujem podporiť časopis Naša Žilinská diecéza a činnosť Inštitútu Communio, n. o. v Žilinskej diecéze a vo svojich farnostiach a ďalšie aktivity zamerané na pastoráciu, kultúru a dialóg, ponúkame vám možnosť venovať vaše 2 % zo zaplatenej dane.

Ako postupovať

  1. Zamestnanci, ktorým bude  ročné zúčtovanie preddavkov za rok 2020 vykonávať zamestnávateľ, vyplnia a podpíšu „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane". Tlačivo je k dispozícii aj na tomto odkaze. K vyhláseniu je potrebné priložiť „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti" (po vykonaní ročného zúčtovania ho vystaví mzdová učtáreň) a zaslať obidva doklady svojmu miestnemu príslušnému správcovi dane na daňový úrad".                            
  2. Zamestnanci, ktorí si daňové priznanie k dani z príjmov robia sami, a právnické osoby na príslušnom mieste daňového priznania uvedú nasledovné identifikačné údaje:

Obchodné meno alebo názov prijímateľa : Inštitút Communio, n.o.

Sídlo: Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina

Identifikačné číslo (IČO): 45 733 635

Právna forma: Nezisková organizácia

 

Viac informácií o podaní dvoch percent, ako aj všetky ostatné tlačivá, nájdete na tejto internetovej stránke: http://rozhodni.sk 

Za Vašu podporu a porozumenie Vám úprimne ďakujeme.

Späť