Produkty
Nájdete nás
STREDA, 12 júna 2024 22:55
Najbližšie podujatia
Odkazy
Communio Missio v printe

Aj v tomto roku môžete našu činnosť podporiť venovaním 2%

AJ V TOMTO ROKU MÔŽETE NAŠU ČINNOSŤ PODPORIŤ VENOVANÍM 2% Z VAŠICH DANÍ

Ak máte záujem podporiť časopis Naša Žilinská diecéza a činnosť Inštitútu Communio, n. o. v Žilinskej diecéze a vo svojich farnostiach a ďalšie aktivity zamerané na pastoráciu, kultúru a dialóg, ponúkame vám možnosť venovať vaše 2 % zo zaplatenej dane.

Ako postupovať:

1.     Zamestnanci, ktorým bude  ročné zúčtovanie preddavkov za rok 2023 vykonávať zamestnávateľ, vyplnia a podpíšu „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby". Tlačivo je k dispozícii aj na tomto odkaze

K vyhláseniu je potrebné priložiť „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti" (po vykonaní ročného zúčtovania ho vystaví mzdová učtáreň) a zaslať obidva doklady svojmu miestnemu príslušnému správcovi dane na daňový úrad".

2.     Zamestnanci, ktorí si daňové priznanie k dani z príjmov robia sami, a právnické osoby na príslušnom mieste daňového priznania uvedú nasledovné identifikačné údaje:


Obchodné meno alebo názov prijímateľa : Inštitút Communio, n. o.

Identifikačné číslo (IČO): 45 733 635


 

 

 Viac informácií o podaní dvoch percent nájdete na internetovej stránke: http://rozhodni.sk

/files/787-aj-v-tomto-roku-mozete-nasu-cinnost-podporit-venovanim-2


 

Za Vašu podporu a porozumenie Vám úprimne ďakujeme.

Späť