Produkty
Nájdete nás
STREDA, 12 júna 2024 22:47
Najbližšie podujatia
Odkazy
Communio Missio v printe

Vyhodnotenie esejistickej súťaže

Esejistická súťaž pre študentov stredných škôl Žilinského kraja a Žilinskej diecézy.

Inštitút Communio, n.o. oznamuje, že vyhlásenie výsledkov esejistickej súťaže Sloboda naša každodenná... sa uskutoční 30. septembra 2019 v priestoroch Úradu Žilinského samosprávneho kraja v rámci podujatia Odkaz Novembra 89. Podujatie je súčasťou Týždňa kresťanskej kultúry.
Propozície

 


Vyhlasovateľ a organizátor súťaže:  Inštitút Communio, n. o. 

Cieľ súťaže: Poslaním súťaže je podporiť literárnu tvorbu s cieľom rozvíjať pozitívne myslenie autorov, úctu k morálnym hodnotám a pripomenúť si významnú udalosť našej histórie s ohľadom na jej presah do prítomnosti.

 

Súťažná téma: Sloboda naša každodenná... Za aké hodnoty sme ochotní štrngať kľúčmi dnes?

Literárny žáner: esej

Vekové vymedzenie: študenti stredných škôl (školský rok 2019/2020)

Regionálne obmedzenie: študenti škôl na území Žilinského samosprávneho kraja alebo na území Žilinskej diecézy

 

TERMÍNY:

Vyhlásenie súťaže: august 2019

Uzávierka súťaže: 15. september 2019

Vyhlásenie výsledkov: 30. september

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

- súťažiaci môže poslať najviac tri samostatné práce v maximálnom rozsahu 7200 znakov

- literárnej súťaže sa môžu zúčastniť autori, ktorí doposiaľ knižne nepublikovali v komerčných vydavateľstvách

- súťažné práce musia byť v slovenskom jazyku, pôvodné, určené pre túto súťaž a nemôžu byť publikované až do vyhlásenia výsledkov

- zaslaním práce do súťaže autori dávajú svoj súhlas na publikovanie práce 

- súťažné práce musia vyjadrovať súťažnú tému a rešpektovať určený žáner

- práce treba zaslať mailom na adresu: icommunio@gmail.com najneskôr do 15. septembra 2019

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA: 

- práce ohodnotí a o umiestnení rozhodne odborná porota

 

Koordinátor LS: Dušan Václav (icommunio@gmail.com, +421 904 164 223)

Späť